We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

VITRA

by sehno

/
 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  Includes unlimited streaming of VITRA via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 3 days

    29 PLN or more 

   

 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

    19 PLN  or more

   

1.
Teslatide 01:48
2.
Setast 04:16
3.
Thalezolid 03:57
4.
Thornavir 02:38
5.
Pipine 03:03
6.
Dronesib 02:13
7.
Maxumab 02:08
8.
Ndiayifene 03:59
9.
Habermin 02:06
10.
Gaodil 05:02

about

[POLSKA WERSJA NIŻEJ]

Sehno is an experiment in communication across musical languages, an interplay of utterances performed by two different people in two different vernaculars, a conversation which by natural coincidence, collision and concord gives shape to new meanings drawing on the context of our shared contemporaneity.

The discourse takes place between Shingo Inao, who generates his language from the sounds of the keyboard, the tones of electronic devices and the transformations made possible by physical movement in front of a sensor device, and Masaya Hijikata, whose expression of meaning is rendered into non-digital beats and rhythms played on acoustic drums.

The VITRA album was created in the improvised and instinctive manner of a natural conversation, without firmly prescribed themes, or any expected outcome or rigid frameworks; the interaction of the auditory signs was designed to be as uninhibited as possible, with the artists communicating with each other from separate recording rooms and without eye contact.

Shingo Inao: piano, electronic devices, sensor instrument
Masaya Hijikata: acoustic drums

performed and recorded by sehno in MaVision Studio in Berlin, Germany
mixed and mastered by Michał Kupicz

cover photo by Masaya Hijikata
cover design by Marcin Kamola


Shingo Inao

He explores the spatial components of sound and the ways in which sounds detach themselves from the material constraints of their sources and contexts.

Shingo is particularly interested in the interactive aspects of producing sound with a sensor system, for example, direct audience involvement, as well as the relationship between sound and classical sculpture, where the interplay of auditory, haptic and visual experiences serves to expose the boundaries and interconnections of those three registers.

Shingo was born in 1980 in Chiba, Japan. He studied Sound Art and Computer Music at the Kunitachi College of Music in Tokyo and Media Art at the Karlsruhe University of Arts and Design (HfG). He graduated with an MA in Media Design/Art from the Bauhaus University Weimar in Germany. His sculptural works are currently exhibited at the Berliner Galerie Mazzoli in Berlin. Shingo lives and works in Berlin.


Masaya Hijikata

He immerses himself in the kaleidoscopic wonders of the physical, linguistic and temporal aspects of music.

Masaya has vast experience in both Japanese martial arts and performing arts, such as Butoh that is based on the philosophy of Zen Buddhism. These foundations inform and invigorate his relationship with sound, music and particularly drums. Ever since playing with the legendary Dou Dou N’diaye Rose in Dakar Senegal in 2013, he has been fascinated by the fluctuating nature of our own expression, especially across cultures and musical languages.

Masaya was born in 1980 in Tokyo, Japan. As a child, he played brass instruments, but at the age of 15 he discovered drums. After teaching himself the basics, he has continuously improved his craft by practice and collaboration with many renowned international artists.

Currently, Masaya splits his time between Warsaw, Poland and Berlin, Germany. He sees music as inherently impossible to categorise and is involved in vastly diverse music projects which could fall under the labels of Impro/Experimental, Electronic Music, Jazz, Hip-Hop, Punk and Pop. He plays with several acts, such as sehno, klās'tĭk, sub-tle, Dawanggang.

All rights reserved
sehno& Kaiser Söze Foundation 2018

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Sehno to eksperyment dotyczący komunikacji z użyciem różnych idiomów muzycznych, to – w praktyce – wzajemna zależność między wypowiedziami autorstwa dwóch różnych osób posługujących się dwoma odmiennymi językami, to konwersacja, która – z uwagi na charakteryzujący ją zbieg okoliczności, konflikt oraz konsonans – skutkuje powstaniem nowych znaczeń osadzonych w kontekście współczesności.

Owa rozmowa toczy się między Shingo Inao, artystą tworzącym swoje wypowiedzi za pomocą dźwięków instrumentów klawiszowych, tonów, których źródłem są urządzenia elektroniczne, oraz modulacji sprzężonych z sensorem ruchu, a Masayą Hijikatą, który wypowiada się, korzystając z analogowych i akustycznych dźwięków instrumentów perkusyjnych.

Album zatytułowany VITRA powstał w sposób improwizowany: prymat wiodła forma instynktownej, naturalnej konwersacji; obyło się bez rygorystycznego narzucania uprzednio uzgodnionych tematów [muzycznych], czy też bez realizowania określonej – a jednocześnie ograniczającej – koncepcji [artystycznej]. Interakcja pomiędzy znakami dźwiękowymi miała przebiegać w sposób jak najbardziej nieskrępowany: artyści komunikowali się ze sobą muzycznie – przebywali w oddzielnych pomieszczeniach studia nagrań, nie mając ze sobą kontaktu wzrokowego.

Shingo Inao: fortepian, urządzenia elektroniczne, instrument preparowany oparty na sensorze Masaya Hijikata: perkusja akustyczna

nagrania zarejestrowano na żywo w MaVision Studio (Berlin, Niemcy)
miks i mastering: Michał Kupicz

zdjęcie na okładce: Masaya Hijikata
projekt okładki: Marcin Kamola


Shingo Inao

Zajmuje się eksploracją przestrzennych składników dźwięku i sposobów w jaki uwalniają się one z fizycznych ograniczeń własnych źródeł [powstawania] i kontekstów [występowania].

Shingo szczególnie interesuje się interaktywnymi aspektami produkcji dźwięku przy pomocy systemu opartego na sensorach [ruchu], bezpośrednim zaangażowaniem publiczności, jak również związkami pomiędzy dźwiękiem a klasyczną rzeźbą, gdzie wzajemne relacje doświadczeń słuchowych, dotykowych i wizualnych służą ukazaniu granic i połączeń między nimi.

Rocznik 1980, miejsce urodzenia: Chiba, Japonia. Student Kunitachi College of Music (Tokio) oraz Karlsruhe University of Arts and Design – HfG (Niemcy), absolwent Bauhaus University Weimar (Niemcy). Jego prace rzeźbiarskie są obecnie eksponowane w berlińskiej Galerie Mazzoli. Mieszka i pracuje w Berlinie.


Masaya Hijikata

Zagłębia się w zachwycający kalejdoskop fizycznych, językowych i czasowych aspektów charakteryzujących muzykę.

Masaya może pochwalić się bogatym doświadczeniem zarówno w zakresie japońskich sztuk walki, jak i sztuk performatywnych, takich jak butoh – taniec oparty na filozofii buddyzmu zen. Te zainteresowania stanowią bazę intelektualną i inspirują jego relację z muzyką i dźwiękiem, w szczególności z bębnami. Od kiedy wystąpił wspólnie z legendarnymi senegalskim kompozytorem i bębniarzem Dou Dou N’diaye Rose w Dakarze w 2013 roku, fascynuje go nieustannie zmieniająca się natura naszej, ludzkiej ekspresji, szczególnie komunikacja międzykulturowa i dialog idiomów muzycznych.

Rocznik 1980, miejsce urodzenia: Tokio (Japonia). Jako dziecko, grał na instrumentach dętych, ale w wieku 15 lat odkrył dla siebie bębny. Samouk, doskonali swoje umiejętności samodzielnie oraz w trakcie współpracy z licznymi cenionymi artystami.

Obecnie Masaya dzieli swój czas między Warszawę i Berlin. Uważa, że muzyka nie poddaje się kategoryzacji; wciela to przekonanie w życie, współtworząc szereg stylistycznie zróżnicowanych projektów, które można [jednak] określić mianem muzyki improwizowanej / eksperymentalnej, muzyki elektronicznej, jazzowej, hiphopowej, punkowej oraz popowej. Występuje w kilku zespołach: sehno, klās'tĭk, sub-tle, a także Dawanggang.

Wszystkie prawa zastrzeżone
sehno& Fundacja Kaisera Söze 2018

credits

released June 5, 2018

license

all rights reserved

tags

about

sehno Berlin, Germany

Sehno is an experiment in communication across musical languages, an interplay of utterances performed by two different people in two different vernaculars, a conversation which by natural coincidence, collision and concord gives shape to new meanings drawing on the context of our shared contemporaneity. ... more

contact / help

Contact sehno

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this album or account

If you like sehno, you may also like: